Dynamo Närpes / 15.02.2023

Smakernas Österbotten

Gårdsbutiker och närmat var temat när seminariet Smakernas Österbotten ordnades vid Kyrö Distillery. Seminariet ordnades inom ramarna för projekt Plattform för Matriket Österbotten. Över 40 företag deltog i seminariet, som innehöll både intressanta föreläsningar och diskussioner.  Jonas Harald från Aktion Österbotten hälsade alla välkomna och inledde seminariet och Mats Sabel från Dynamo Närpes berättade om projektets innehåll, ändringar på grund av coronapandemin och om gårdsbutikkartan.

Smakernas Österbotten

Meira-Pia Lohiluoma från Österbottens Svenska Lantbrukssällskap Pro Agria  berättade nyheten att de tar över stafettpinnen för nästa livsmedelsprojekt. Projektet Österbotten på Tallriken pågår under tiden 1.10.2022 – 31.12.2024. Verksamhetsområdet är hela Österbotten och målgruppen är producenter, livsmedelsföretagare och konsumenter. Gårdsbutikskartan är en central del i arbetet och även branding och aktiv informationsförmedling via mångsidiga kanaler. Projektledare kommer att vara Harriet Sundholm. Mats Sabel kommer att jobba som projektets sakkunniga och Victoria Vikstrand kommer att jobba med informationsförmedlingen i projektet.

Smakernas Österbotten

Verksamhetsledare Ida Segerström-Wester från Skördefestens vänner r.f. föreläste kring temat Ålands skördefest efter 25 år av utveckling. Under sin presentation återkommer Ida ofta till ordet kvalitet, kvalitet är något som genomsyrar hela processen och arbetet med skördefesten på Åland. Ordning och reda, hög kvalitet, kreativitet och hållbarhet är ledord som man vill att alla som deltar i skördefesten skall uppfylla. Syftet med skördefesten är att öka försäljningen av åländska produkter, stärka förtroendet för åländska produkter, lära besökarna om livet på landet samt förlänga turistsäsongen. Ida berättade om hur arbetet med skördefesten har utvecklats för att uppfylla affärsidé, vision och kvalitetsmål.

Smakernas Österbotten

Ilona Sares pratade om utveckling och branding av mathantverk i samarbete med turistsektorn. Ett ord som Ilona också nämnde var kvalitet och hur viktigt det är att kvaliteten genomsyrar allt man gör.  Hon pratade också om hur viktigt det är med marknadsföring och branding, och att både innehåll och marknadsföring behövs för ett bra brand. Pris, marknadsföring och branding påverkar ett köpbeslut hos en konsument menade Ilona. Branding är ett långsiktigt arbete och inget som sker över en natt, men det lönar sig. Ett sätt att branda sig är att delta i olika mattävlingar, som t.ex FM i Mathantverk. Det ger bra synlighet och bygger upp brandet. Kundens synvinkel är alltid viktigt när man jobbar med branding, och att redan via bilder kunna förmedla en känsla, doft, färg eller smak är viktigt. Ilona framhöll att man inte alltid behöver inte göra massiva förändringar gällande branding, men de behöver vara genomtänkta och långsiktiga.

Smakernas Österbotten

Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen avslutade seminariet och pratade om Österbotten som ett matrike. Antti konstaterade att det är viktigt med tillgång till närmat och att det skall vara möjligt för konsumenter att få tag på närmat, att matens ursprung är av intresse för en konsument. Antti menade att det finns många fördelar med närproducerad mat. Närmat ger närhet till kunden, flexibilitet och är hållbart. Närmat är också av regionalekonomiska betydelse, för genom att köpa lokalproducerat blir pengarna kvar i det egna närområdet. Närmaten omsätter omkring 300 miljoner euro per år.  Antti berömde REKO verksamheten, hur den har byggts upp och hur den har blivit också internationellt känd. Han ansåg också att vi i Österbotten har en bra tradition med mathantverk.    

Smakernas Österbotten

Under seminariet ordnades också en workshop där deltagarna i grupp fick jobba och diskutera kring olika teman. Teman som de fick fundera över var bland annat vilda idéer, en matfestival, en minimässa, samarbete mellan olika sektioner med mera.

Smakernas Österbotten

För mera information om projektet:

Mats Sabel

mats.sabel [at] dynamonarpes.fi

Tel: +358 46 92 29 059