SOF Energy week
Dynamo Närpes / 14.03.2024

SOF-projektet arrangerade två event under EnergyWeek!

SOF-projektet arrangerade två event under EnergyWeek!
 
I början av veckan arrangerade SOF-projektet ett seminarium om cirkulär ekonomi med fokus på kluster och ekosystem. Danmarks ambassadör, Jakob Nymann-Lindegren, visade konkreta exempel, liksom VD John Vernooij från Omrin i Nederländerna och projektchef Åsa Björkman från Concordia.
Under paneldiskussionen, modererad av Adrian Braun, framhölls att "Det finns inte längre någon framtid för den linjära ekonomin; vi måste helt enkelt övergå till en cirkulär ekonomi". När det gäller resursanvändning poängterade Hanna Malkamäki tydligt principen "less is more", medan hon också betonade att med cirkulära lösningar är "more is more".
 
Direkt efter seminariet inleddes det allra första nätverksevenemanget "Trash to Treasure", där kontakter och samarbeten kunde etableras kring spill från företag i regionen. Från projektet hoppas vi att detta evenemang kommer leda till något ännu större i framtiden, där en persons spill blir en annans råvara.
 
Projektledarna vill tacka alla talare, företagare och arrangörer under EnergyWeek. De är också mycket tacksamma för det stora intresset, diskussionerna och samarbetena som uppstod under veckan.