Dynamo Närpes / 16.11.2023

Stefan Malm ny styrelsemedlem i SEKES ry

Stefan Malm ny styrelsemedlem i Finlands Regionala Utvecklingsorganisationer rf (SEKES ry)

Finlands Regionala Utvecklingsorganisationer rf (SEKES ry) valde på sitt årsmöte 16.11.2023 en ny styrelse för föreningen för år 2024. Stefan Malm, vd för Dynamo Närpes, valdes in i den nya styrelsen och till styrelseordförande valdes vd Tom Gammals från NOVAGO Företagsutveckling Ab.

Finlands Regionala Utvecklingsorganisationer rf (SEKES ry) består av de finska utvecklingsbolagen, som oftast ägs av städer och kommuner, samt näringslivsaktörer runtom i landet. SEKES-nätverket har en betydande roll som förstärkare av företagens konkurrenskraft och regional livskraftighet. SEKES har 60 ordinarie medlemmar och omfattar 700 anställda samt täcker cirka 90% av alla närings- och utvecklingsbolag i Finland. Under 2022 arbetade SEKES medlemsorganisationer med mer än 40 000 företag och det skapades totalt över 140 000 företagskontakter.

– SEKES har med sin verksamhet skapat en plattform och takorganisation för utvecklingsbolagen i Finland. Jag tycker det är viktigt med samarbete mellan utvecklingsbolagen och att vi har en gemensam plattform för regionutveckling och företagsrådgivningen i Finland säger Stefan Malm om sitt inval i den nya styrelsen.

 

Stefan Malm