Dynamo Närpes / 24.04.2023

Stöd för företag

Flera miljoner i finansiering finns att sökas för utvecklande av företag och främjande av den gröna omställningen i Österbotten och Mellersta Österbotten. De första utlysningarna av företagsfinansiering ur fonden för en rättvis omställning (JTF, på svenska FRO) öppnas den 7 april i Österbotten och den 20 april i Mellersta Österbotten. Med finansieringen stöds en mångsidigare näringsstruktur i regionerna samt utvecklande av nya affärsmöjligheter. Finansieringen riktas på ett mångsidigt sätt till utvecklingsåtgärder och investeringar vid små och medelstora företag i olika branscher. Med åtgärderna främjas den gröna omställningen genom att stöda förnyelse av affärsverksamhet och näringslivsbaserad forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

 

Mera information hittar du här.