Dynamo Närpes / 19.10.2022

Vem finns i Närpes Företagarcenter?

Först ut i vår presentation har vi Yrkeshögskolan Novia och Malin Nyholm och Caroline Heikkinen!

Malin är projektledare och Caroline är projektforskare för projektet Kompetens Connect - integration, entreprenörskap och kontinuerligt lärande för arbetskraftsinvandrare i sydösterbotten. Projektet riktar sig till invandrare som är intresserade av att fortbilda sig och förbättra sina språkkunskaper.

Projektdeltagarna ges möjlighet till kompetenskartläggning och Malin och Caroline träffar projektdeltagarna tittar de på vad personerna har gjort tidigare, tidigare studier, arbetslivserfarenhet och framför allt vad de vill göra. Om en projektdeltagares språkkunskap i svenska eller engelska är tillräckliga så kan de tipsa om kurser eller utbildningar inom den egna organisationen som skulle passa projektdeltagaren.

Malin och Caroline kan också hjälpa projektdeltagarna att göra upp en språkplan, som hjälper dem att jobba med språket för att nå en högre nivå och på så vis kunna ta del av de många möjligheter att studera som finns i Finland. Caroline berättar att hon under sina kartläggningar stött på många personer som befunnit sig i landet länge, har goda språkkunskaper och är intresserade av att börja studera, men upplever att det är ett stort steg att ta. Då kan det lösningen vara att ge dem möjligheten att testa på en kurs, så de får se om de klarar av och trivs med att studera. De får också bekanta sig med hur en lärplattform fungerar.

Det finns många sätt att studera idag berättar Malin och man behöver inte längre ta sig till någon plats för att studera, utan en stor del av studierna kan göras på distans. Det finns många idag, speciellt personer med invandrarbakgrund, som inte känner till alla möjligheter och alternativ för studier som finns och det vill man lyfta fram inom projektet. Kontinuerligt lärande och höjande av kompetens kan ske på många olika sätt och genom projektet vill man visa på de möjligheter som finns.

Malin och Caroline har också kontakt med arbetsgivare och näringslivet, och hör lite vad de har för behov och önskemål. Inom ramarna för projektet har de möjlighet att ordna kurser utgående från de behov som finns. Om två veckor ordnar de bland annat ett infotillfälle gällande en kurs i driftsledning i lantbruksföretag. En kurs som näringslivet kan ha behov av menar Malin och Caroline. Under infotillfället berättar de mera om en modul inom agrologutbildningen där kurserna, praktiskt ledarskap i landsbygdsföretaget, interkulturell kommunikation i landsbygdsföretaget och risk- och säkerhetshantering i landsbygdsföretaget ingår. Infotillfället hålls måndag 31.10.2022 kl. 18.30 (Närpesvägen 2).

 

Här kan du läsa mer om infotillfället och modulen