Dynamo Närpes / 12.04.2023

Vi presenterar Ingrida Grigaityte

Vi presenterar Ingrida Grigaityte som gör sin praktik på Dynamo Närpes. Så här berättar Ingrida om sig själv.

Ingrida är en energisk och ambitiös person som har ett moget och ansvarsfullt förhållningssätt till varje uppgift som hon åtar sig eller situation som hon ställs inför. Med en vänlig och lättillgänglig personlighet strävar hon efter att göra sitt bästa och skapa magiska saker var hon än arbetar. Ingrida är född i Litauen som har varit bosatt i det mångkulturella Österbotten sedan 2006. Hennes historia i Finland började när hon kom till Vasa från Kaunas som utbytesstudent för att studera Hotel and Restaurant Business vid VAMK. Hon blev kär i regionen och träffade fantastiska människor som blev hennes bästa vänner och nya familjemedlemmar.

Hennes iver att göra skillnad har lett henne till freds-, medlings- och konfliktforskningsprogrammet vid Åbo Akademi där hon tog sin magister- och doktorsexamen inom utvecklingspsykologiska institutionen. Hennes akademiska karriär fokuserar på fredsbyggande, social integration och psykologiskt välbefinnande inom formella och informella strukturer. För närvarande deltar Ingrida i Business Lead-programmet som organiseras av Hanken&SSE, som stöds av TE-tjänster. Business Lead-programmet innehåller moduler som Finlands affärslandskap och arbetsliv, Affärsstrategi, entreprenörskap och jobbsökande, Konsumentbeteende, marknadsföring och självledarskap,  projektledning samt Ekonomi och ledarskap. Hon är tacksam över att få göra sin praktik på Dynamo Närpes där hon kan dyka djupare i sin karriärväg.

 I Närpesregionen är Ingrida känd för att ge sina kunder, studenter och kollegor kraft genom sin medkännande personlighet, positiva inställning till livet och kreativa riktning.

Text: Ingrida Grigaityte