Alusta Ruokamaa Pohjanmaalle


Alusta Ruokamaa Pohjanmaalle
 Yksi suurimmista yksittäisistä kehitystarpeista yrittäjille mutta myös muille toimijoille on tarve luoda uusia tai laajentaa nykyisiä verkostoja. Kontaktien luominen muihin toimijoihin maakunnan sisällä, kehitysorganisaatioihin, muihin tukiorganisaatioihin ja mielenkiintoisiin toimijoihin maakunnan ulkopuolella koetaan tärkeäksi mutta samalla vaikeaksi.
Kartoittamalla, miltä meidän kulinaarinen seutumme näyttää, voimme myös asettaa sen näkyville ja sijoittua kulinaariselle kartalle osaksi ”The Cool Nordic Cuisine” – ilmiötä. On pantava liikkeelle toimenpiteitä, jotka vahvistavat pohjalaisten elintarvikkeiden tavaramerkkiä ja Pohjanmaata ruokamaakuntana, sisäisesti ja ulkoisesti, yhteistyössä kaikkien viiteryhmien kanssa. Tavoite on luonnollisesti, että me yritämme auttaa löytämään uusia tuotteita, nostaa kannattavuutta kaikille ketjussa toimiville ja nostaa esiin paikallistuotettua.

Mats Sabel

+ 358 46 922 9059

mats.sabel@dynamonarpes.fi