Plattform för Matriket Österbotten

Plattformen Matriket ÖsterbottenProjektet syftar till att utveckla nuvarande och bygga upp nya nätverk för företag inom livsmedelsbranschen för att på så vis bidra till att våra livsmedelsproducerande företag och regionen skall hamna på den kulinariska kartan "The Cool Nordic Cuisine".


Projektets uppgift är att initiera och testa återkommande nätverksträffar för informationsutbyte och skapa grogrund för för fortsatt samarbete och kompetensutveckling. Målet är givetvis att vi skall försöka bidra till att hitta nya produkter, höja lönsamheten, lyfta fram lokalproducerat och höja lönsamheten för våra företag.

Dynamo Närpes har lanserat en Gårdsbutikskarta som täcker de tre landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten.