Dynamo Närpes / 15.05.2024

Laulumme soikoon onnesta vaan, mutta tule mielellään takaisin!

Laulumme soikoon onnesta vaan,

mutta tule mielellään takaisin!

Koulutus on aina ollut Suomen valttikortti ja tie luoda uusia mahdollisuuksia, sekä yksilönä että yhteiskunnallisesti. Olemme aina halunneet oppia hieman lisää ja enemmän. Asenne tietoon ja etenemiseen on vahvuutemme, joka vie Suupohjan ranni eteenpäin.

Toukokuun viimeisten päivien tunnelma on läsnä jokaisessa koulussa. Koulupenkit alkavat tuntua epämiellyttäviltä ja lämpö sekä vapaus houkuttelevat. Monille alueen yläkoululaisille nämä toukokuun viimeiset päivät ovat merkittävä käännekohta elämässä. Yhdeksän pitkää vuotta peruskoulussa on ohi, ja nyt odottaa todennäköisesti ammatillinen koulutus tai lukio. Opiskelijana olet erittäin himoittu kaikille kouluille, myös alueellemme ja kaupungeillemme.

Lukiot ja ammattioppilaitokset haluavat uusia opiskelijoita, ja kunnat haluavat varmistaa, että nuoret jatkavat koulutusta ja tulevat lopulta osaksi alueen työmarkkinoita. Kilpailu nuorten kiinnostuksesta näkyy monella tavalla. Valinnanvaraa on nykyään paljon, joskus lähes rajattomasti. Maailma on avoimempi kuin koskaan aiemmin, ja toisella asteella on laaja kansallinen tarjonta, joskin on edelleen yleistä jatkaa opiskelut omalla seudullaan. Suupohjan rannikkoseudulla koulutusta tarjoaa Kristiinankaupungin ja Närpiön lukiot, Yrkesakademin Närpiön yksikkö, Edunova täydennyskoulutukset ja Lapväärtin kansanopisto. Ne kaikki edustavat monipuolisia koulutusmahdollisuuksia ja osaamista Suupohjan rannikkoseudulla, missä myös aikuiskoulutus on mahdollista jossain määrin.

Nuorten liikkumisen ennakoiminen on kasvanut tärkeydessä, sillä alueiden asunnontarve, palvelutaso työvoiman saatavuus linkittyy vahvasti nuorten liikkuvuuteen. Opiskelijana ympäristössämme on luonnollisesti omat ainutlaatuiset haasteensa ja edut. Etäisyydet voivat olla pidempiä, tietyt resurssit rajalliset, mutta samalla on voittamaton läheisyys kaikkeen, luonto nurkan takana, ja vahva yhteisöllisyyden tunne. Paikallisten koulutusjärjestäjien läsnäolo mahdollistaa myös suoran yhteyden yrityselämän ja opintojen välillä. Ymmärrämme toivottavasti paremmin mitä tarvitaan ja pystymme mukauttamaan koulutusta tarpeiden mukaan.

Nuorisobarometrin Generationsrapport 2024 (Ruotsi) mukaan nuoret priorisoivat päivittäiset huolenaiheet ja turvallisuuteen liittyvät aiheet pitkän aikavälin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja päätöksiin verrattuna. Ystävät, perhe ja oma talous ovat ytimessä. Yhteiskunnallinen sitoutuminen vähenee samalla kun niiden osuus, jotka kokevat, että heillä on vähän tai ei lainkaan mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnassa, kasvaa. Vastaavat tunteet ovat varmasti läsnä myös alueellamme, ja meidän on otettava ne huomioon työskennellessämme saadaksemme nuoret jäämään tai palaamaan alueelle.

Niukat koulutusresurssit ja puute harjoittelupaikoista ovet arkipäivää monille opiskelijalle. Paikallisyhteisöllä on tässä ratkaiseva rooli jatkamalla investointeja koulutukseen, infrastruktuuriin ja mahdollisuuksiin, jotta nuoret voivat kasvaa ja toteuttaa unelmiaan, sekä meidän seudulla että sen ulkopuolella. Meidän tehtävämme on ymmärtää ja tarjota vaihtoehtoja koulutuksen ja työpaikkojen suhteen, koska ne kulkevat käsi kädessä. Näin ollen meidän täytyy aktiivisesti ottaa mukaan toisen asteen ja korkea-asteen koulutus liiketoiminnan kehittämiseen.

Opiskelijan oleminen on paljon enemmän kuin pelkät opinnot. Se on elämän oppimista, verkostojen rakentamista, maailman tutkimista ja ajan nauttimista, joka kaikki yhdessä luo pohjan tulevalle työllistymiselle. Tehtävämme on mahdollistaa halu ja tarjota syyt palata kotiin. Tämä on KNK:n tehtävä. Haluamme tietää ja ymmärtää, miten nuoret liikkuvat, miksi he valitsevat tiettyjä polkuja, ja miten voimme rakentaa työmarkkinat, jotka pysyvät houkuttelevina. Vain siten voimme luoda alustan kirkkaalle tulevaisuudelle.

 

Anna Bertills

KNK Business Region