Dynamo Närpes / 15.05.2024

Låt om oss fröjdas i ungdomens vår

Låt om oss fröjdas i ungdomens vår

  • men kom gärna tillbaka!

Utbildning har alltid varit Finlands triumfkort och en väg att skapa nya möjligheter - både individuellt och på samhällsplan. Att vi alltid velat lite till och lära oss lite mer. Fortfarande är inställningen till kunskap och drivkraft det som bär vårt Sydösterbotten framåt.

Känslan av de sista dagarna i maj är påtaglig i varje skola.Skolbänkarna börjar kännas allt mindre lockande och värmen och friheten lockar. För många av regionens högstadieelever är dessa sista dagar i maj ett brytningsskede som heter duga. Nio långa år i grundskolan är över, nu väntar högst troligen en yrkesutbildning eller ett gymnasium. Och som studerande är du väldigt attraktiv på marknaden för samtliga skolor,  så också för vår region och våra städer.

Gymnasier och yrkesskolor vill ha nya studerande, kommunerna vill veta att unga utbildar sig vidare för att så småningom bli en del av arbetsmarknaden på regional nivå. En tävlan om de ungas intresse syns på flertal håll och nivåer. Valmöjligheterna är stora numera, ibland nästan oändliga på sitt sätt. Världen är mera öppen än tidigare och andra stadiet har ett stort nationellt utbud - rätt vanligt är dock ännu att man studerar i den egna regionen. I Sydösterbotten utbildar Kristinestads och Närpes gymnasier, Yrkesakademin med enhet i Närpes, Edunova inom fortbildning och Lappfjärds folkhögskola. De bidrar alla till en bredd av utbildningsplatser och kompetens i Sydösterbotten, där även vuxenstudier är möjliga i någon mån.

Hur unga rör på sig har blivit allt viktigare för samtliga prognoser, för att kunna förutspå tillgång på t.ex. bostäder, för att planera servicenivåer och för att tänka sig arbetskraften i regionen. Att vara studerande i den miljö vi lever i innebär givetvis unika utmaningar och fördelar. Avstånden kan vara längre, tillgången till vissa resurser mer begränsad, men samtidigt finns en oslagbar närhet till allt, friheten i naturen  och en starkare känsla av gemenskap. Den ska inte underskattas. Att ha dessa utbildningsarrangörer i närheten gör också att kopplingen mellan näringsliv och studier kan vara kortare: vi känner hoppeligen bättre till det som behövs och ska kunna anpassa också utbildningen enligt nya behov.

Enligt Ungdomsbarometerns Generationsrapport 2024 (Sve)  prioriterar ungdomar dagliga orosmoment och trygghet över långsiktiga samhällsfrågor och beslut. Vänner, familj och den egna ekonomin blir i stället viktigare. Samhällsengagemanget minskar samtidigt som andelen som anser att de har små eller inga möjligheter att påverka i samhället ökar. Motsvarande känslor finns med all säkerhet i vår region också och det behöver vi ta i beaktande när vi jobbar med att få unga att stanna i eller återvända till regionen.

Ofta kämpar unga med tillgång till utbildningsresurser eller möjligheter till praktikplatser och arbetslivserfarenheter. Det är här som lokalsamhället spelar en avgörande roll genom att vi fortsätter  investera i utbildning, infrastruktur och möjligheter för unga att växa och utforska sina drömmar. Både här i regionen men också utanför. Det är upp till oss att förstå och erbjuda alternativ vad gäller utbildning och arbetsmarknad - dessa båda ska stödja varandra.  Det betyder att vår region behöver ha andra och tredje stadiet aktivt med i näringslivsutvecklingen.

Att vara ung studerande handlar om så mycket mera än enbart studier: det handlar om att lära sig om livet, att skaffa nätverk, utforska världen och njuta av en tid som lägger grund för framtida arbetsliv. Med vår förhoppning om att de har lust och anledning att återvända. Det är här KNK-processen tar vid i sitt arbete: vi vill veta och förstå  hur unga rör på sig, varför de väljer vissa vägar och hur vi ska bygga en arbetsmarknad som fortsättningsvis är attraktiv. Först då kan vi också konkret förbättra det som behövs framåt.

 

Anna Bertills

KNK Business Region