Dynamo Närpes / 26.09.2023

SOF-hanke haluaa tehdä Pohjanmaasta kestävyyden ja kiertotalouden keskuksen

Vihreä siirtymä on täydessä vauhdissa, ja haluamme auttaa Pohjanmaan yrityksiä sopeutumaan ja valmistautumaan sen mukanaan tuomiin muutoksiin.

Suomen tavoitteena on olla vuoteen 2035 mennessä hiilidioksidineutraali yhteiskunta, jossa kiertotalous muodostaa perustan taloudelliselle menestyksellemme. Tämä asettaa suuria vaatimuksia koko yhteiskunnalle ja vaikuttaa merkittävästi yritysten toimintaan.

Kehitysyhtiöt Concordia, VASEK, Dynamo Närpes ja Kristiinankaupungin elinkeinokeskus ovat saaneet rahoituksen uudelle aluekehityshankkeelleen Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR). Nimellä Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner – SOF kutsuttavan hankkeen toiminta-aika on 1.7.2023–31.12.2024.

Tässä hankkeessa luomme edellytyksiä kilpailukykyiselle, houkuttelevalle ja kestävälle Pohjanmaalle, keskittyen erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka lähitulevaisuudessa joutuvat kohtaamaan uusia vaatimuksia toiminnalleen. Tavoitteena on tukea pääasiassa niitä yrityksiä, jotka toimivat tällä hetkellä alihankkijoina suuremmille, muutosprosessissaan jo pidemmälle ehtineille yrityksille.

Kokemuksemme perusteella olemme havainneet, että yrityksillä on harvoin aikaa ja resursseja seurata kaikkea muutokseen liittyvää, ja siksi niillä on vaikeuksia itsenäisesti valmistautua vaadittuihin muutoksiin. Pohjanmaan yritysten tarpeisiin vastataan varustamalla ne tarvittavalla tiedolla ja valmistamalla niitä vaatimuksiin, joiden avulla ne voivat säilyttää kilpailukykynsä – ja mieluiten toimia edelläkävijöinä.

Pohjanmaalla viimeisen vuoden aikana tehty työ on herättänyt kiinnostusta myös eurooppalaisten toimijoiden keskuudessa. Sijoittajat ovat alkaneet kiinnostua yhä enemmän kestävistä investoinneista ja innovaatioista, joten Pohjanmaasta voi tulla kestävyyden, kiertotalouden ja uudistavan kasvun keskus.

Hankkeessa painotetaan edelläkävijöiden esille nostamista ja Pohjanmaan profiloimista Pohjoismaiden kestävimmäksi maakunnaksi. Jotta viestintä olisi uskottavaa, on tämän työn myös perustuttava faktoihin ja hankkeen tulokset viestittävä sekä paketoitava erilaisten kestävyyskertomusten kautta.

Hankkeessa on tavoitteena luoda viestintästrategia ja vuosisuunnitelma siitä, miten Pohjanmaa saa näkyvyyttä kansainvälisesti, ja luoda näkyvyyttä myös muutamissa kansainvälisissä verkostoissa ja konferensseissa.

–Tässä projektissa pyrimme luomaan vahvan perustan kilpailukykyiselle ja kestävälle Pohjanmaalle, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Haluamme olla se tuki, jonka nämä yritykset tarvitsevat kohdatessaan vihreän siirtymän tuomat uudet vaatimukset. Tavoitteenamme ei ole ainoastaan auttaa yrityksiä säilyttämään kilpailukykynsä vaan myös johtaa niitä kohti vihreän siirtymän eturintamaa, sanoo projektipäällikkö Pia Holkkola-Löf Pietarsaaren Kehitysyhtiö Concordiasta.

SOF-hankkeen projektipäällikkö Fredrik Hanstén Dynamo Närpiöstä toteaa, että Pohjanmaan yrityksillä on kaikki edellytykset olla edelläkävijöitä:

–Tärkeintä on ymmärtää, mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja aloittaa kestävyystyö ajoissa.

–Kiertotalous ja kestävä kehitys hyödyttävät alueemme yrityksiä monin tavoin, kunhan ymmärrämme, miten toimia. Koska Pohjanmaalla olemme  muutoksen eturintamassa, me voimme hyötyä kaikesta tästä. Siksi meidän kaikkien pitäisi nyt innostua kiertotaloudesta! sanoo projektipäällikkö Hanna Malkamäki VASEKilta.

 

Lue lisää Vaasa insider artikkelissa