Dynamo Närpes / 26.09.2023

SOF-projektet vill lyfta fram Österbotten som ett nav för hållbarhet och cirkularitet

Den gröna omställningen är i full gång och vi vill hjälpa Österbottniska företag att ställa om och vara rustade för de krav som ställs.

Finland har som mål att år 2035 vara ett koldioxidneutralt samhälle med en cirkulär ekonomi som utgör grunden för vår ekonomis framgång. Detta ställer stora omställningskrav på hela samhället och har stor inverkan på företagens verksamhet.

Utvecklingsbolagen Concordia, VASEK, Dynamo Närpes och Kristinestads näringslivscentral har nu fått beviljat ett nytt regionutvecklingsprojekt från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) med projektnamnet Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner – SOF för projekttiden 1.7.2023 till 31.12.2024. I detta projekt vill vi skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt, attraktivt och hållbart Österbotten med fokus på små- och medelstora företag, som den närmaste tiden kommer att börja märka av nya krav som ställs på deras verksamhet. Målet är att bistå i huvudsak företag som idag fungerar som underleverantörer till de större företag som hunnit längre i sitt omställningsarbete. 

På utvecklingsbolagen har vi sett att företagen sällan har tid och resurser att hålla koll på allt som händer på temat och har därför svårt att på egen hand förbereda sig på de krav som ställs. Österbottniska företagens behov möts genom att rusta och förbereda sig på kraven som ställs för att behålla sin konkurrenskraft – och helst gå i bräschen. 

Under det senaste året har arbetet som görs i Österbotten också börjat intressera aktörer på europeisk nivå. I takt med att investerare alltmer börjar intressera sig för hållbara investeringar och innovationer kan Österbotten bli ett nav för hållbarhet, cirkularitet och regenerativitet.

I projektet sätts stor vikt på att lyfta föregångare och att profilera Österbotten som Nordens mest hållbara landskap. För att kommunikationen skall vara trovärdig behöver det arbete som här görs också kvantifieras och stödjas upp av data. Genom olika hållbarhetsberättelser behöver resultaten i företagen och regionen kommuniceras och paketeras.

Huvudmålet är att skapa en kommunikationsstrategi med en årsplan kring hur Österbotten skall få synlighet internationellt, samt att även skapa synlighet i en handfull internationella nätverk och på konferenser.

– I detta projekt strävar vi efter att skapa en stark grund för ett konkurrenskraftigt och hållbart Österbotten, med särskilt fokus på små- och medelstora företag. Vi vill vara det stöd som dessa företag behöver när de står inför de nya krav som den gröna omställningen medför. Vårt mål är att inte bara hjälpa dem att behålla sin konkurrenskraft utan också att leda dem i den gröna omställningens framkant, säger projektchefen Pia Holkkola-Löf från Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia.

Fredrik Hanstén, SOF:s projektchef från Dynamo Närpes  konstaterar att de Österbottniska företagen har alla förutsättningar för att gå i bräschen:

– Det gäller att få insikt i vad det hela konkret innebär samt börja i tid.

– Den cirkulära ekonomin och hållbar utveckling gynnar vår regions företag på många sätt, så länge vi förstår hur vi ska agera. Eftersom vi i Österbotten ligger i framkant av förändringen, är det vi som drar nytta av allt detta. Det är därför vi borde bli entusiastiska över den cirkulära ekonomin nu! säger projektchefen Hanna Malkamäki från VASEK.

Läs mera i Vaasa insider artikel