Vi är DYNAMO Närpes!

Bolagets webbsida att få en ny adress, www.dynamonarpes.fi, samt e-post adresserna ändras till fornamn.efternamn@dynamonarpes.fi. Genom detta namnbyte får man en ett kort företagsnamn med klar profil på utvecklingsbolaget och regionen.


I den dagliga kontakten med företag och andra samarbetspartners har vi insett att det tidigare namnet, Företagshuset Dynamo, lätt associeras med själva fastigheten och de övriga företagen i Närpes Företagarcenter och man tänker inte på utvecklingsbolagets verksamhet. Vi vill vara tydliga med vårt budskap och vi vill ha ett företagsnamn som alla minns så därför valde vi Dynamo Närpes!
- VD Stefan Malm.