Sustaining Businesses in Ostrobothnia

Närings-, trafik- och miljöcentralenEuropeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Ett kunskapslyft behövs för köpare och säljare av företag i Österbotten. Vi vill öka medvetenheten om möjligheten att bli företagare genom företagsköp och vikten av att hålla sitt företag i försäljningsskick. I projektinsatserna ingår att genom information stöda potentiella företagsköpare och -säljare i deras process så att ett ägarskifte kan ske på ett kontrollerat och smidigt sätt.

  • Köparen får information om hur ett företagsköp förbereds, vilka uppgifter som behöver insamlas innan ett köp, hur köpeobjektet granskas samt vad som händer efter ett företagsköp.
  • Säljare får information om vad som är viktigt ur försäljningssynpunkt och hur man sätter företaget i försäljningsskick.

Genom samarbete med bokföringsbyråer, företagarorganisationer och andra organisationer som erbjuder rådgivning och finansiering åt företag riktar vi uppmärksamhet på företagsköp och -försäljning som en möjlighet för att bibehålla och skapa nya framgångsrika företag och hålla den österbottniska landsbygden levande. Projektet genomförs som flerspråkigt så att kunden får betjäning och information på sitt eget modersmål. 

Vi kommer att arbeta med följande mål och åtgärder:

  • Aktivera potentiella köpare så att vi kan skapa bättre förutsättningar för säljarna att hitta kandidater som kan ta över och fortsätta företagsverksamheten.
  • Hjälpa säljarna förbereda sig bättre inför ett ägarskifte. Vi informerar dem om hur de bör strukturera upp material om företaget så att en köparkandidat kan få en klar och tydlig bild av den helhet som är till salu. 
  • Vi strävar också till att öka antalet företag som finns till offentlig försäljning för att den vägen öka intresset för köpare.
  • Erbjuda relevant information åt de företagare som inte använder sig av digitala kanaler och verktyg. 
  • Fördjupa samarbetet mellan projektaktörerna så att köpare och säljare enkelt kan sökas över hela Österbotten samt att den bästa samlade kunskapen alltid finns tillgänglig för kunderna.

De österbottniska företagarna som står i beråd att avsluta sin egen företagarbana sällan söker sig till digitala tjänster för att få en början på processen. De uppskattar uppsökande verksamhet med en egen kontaktperson som de kan vända sig till. Dessa kontaktpersoner kan finnas i många olika organisationer, men det behövs specifik uppsökande verksamhet för att få processen startad hos företagaren.

  • Projekttid: 1.4.2022-31.5.2023
  • Budget: 198 280 euro
  • Projektpartners: Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy , Ab Kristinestads näringslivscentral - Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy

 

Processen att köpa ett företag:

 

Processen att sälja ett företag:

 

Webbinarium - Minneslista för företagsaffärer 31.10.2022

Webbinarium - Finansiering av ägarskiften 28.11.2022

 

Företagets minneslista:

Stefan Malm
Stefan Malm

Verkställande direktör

Företagstjänster

+358 50 567 8673

Guide för företagets säljare, köpare, överlåtare och efterträdare

Att bli företagare genom att köpa ett företag, sälja eller överföra livsarbetet till nästa generation, att fortsätta med ett företag som skapats av föregående generation. Situationer där noggranna förberedelser och föregripande av utmaningar är avgörande.

I dessa guider för företagets köpare och säljare som vi har utarbetat, tar vi upp saker som det är bra att tänka på i förväg innan du lägger företaget till försäljning eller gör ett uppköpserbjudande. Guiderna har gott om praktiska instruktioner för dig och tips om hur du kan göra ett framgångsrikt ägarbyte.

I ett generationsskifte överförs ägandet av företaget inom familjekretsen eller bland nära släktingar. Kolla in våra guider och ta reda på hur du implementerar generationsskiftet i ditt företag. Generationsskiftet kräver ordentlig planering, noggranna förberedelser och tillräckligt med tid.

Till serien hör följander guider

Guide för säljaren

Guide för köparen

Guide för överlåtaren

Guide för efterträdaren

Den här guiden har uppdaterats inom projektet Sustaining Businesses in Ostrobothnia som är ett samprojekt som genomförs av Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Ab, Kristinestads näringslivscentral samt Dynamo Närpes.

 

Ladda ner guider: