KNK BUSINESS REGION

Det planeras stora etableringar i regionen vilket gör att vi står inför nya och positiva utmaningar. Det kommer att medföra ett omfattande behov när det gäller kompetent arbetskraft, attraktiva bostäder, god infrastruktur samt lokala utbildningsmöjligheter. Alla dessa delar påverkar regionens resiliens. För att svara på dessa  behov bör gemensamma underlag och fakta tas fram som ger förutsättning för åtgärdsplaner som kan stimulera hela regionen.Ett tvåårigt projektteam kartlägger och analyserar därför behov som finns för att lättare kunna etablera näringslivssatsningar framåt.  Som projektägare står Kristinestads näringslivscentral. 

 

Projektets mål

KNK Business Region, Kristinestad-Närpes-Kaskö ekonomiska region står inför positiva utmaningar i och med planerna på nya näringslivsetableringar regionen. Till det behövs kompetent arbetskraft, attraktiva bostäder, god infrastruktur och utbildningsmöjligheter på olika nivåer. 

KNK Business Region kommer att svara på kommande behov genom att skapa gemensamt underlag och faktabaserad grund för beslutsfattande och utveckling - här innebär det en direkt nulägesanalys i relation till en framsyn. Projektet tar även fram en tydlig riskanalys och jobbar med och i en transparent process tillsammans med regionens invånare. 

Målsättningen är att denna process skall leda till åtgärdsplaner som ses som gemensamma för hela regionen och därmed kan stimulera näringsliv och utveckling på en bred front. 

 

Projektets målgrupper

Företagen i regionen och potentiella privata investerare

Städerna, beslutsfattarna och sektorerna inom det offentliga

Utvecklingsbolagen i regionen

Privata och kommunala byggmarknaden

Österbottens förbund

Österbottens välfärdsområde

Utbildningsenheter

Invånardialoger

Varför behövs projektet?

En nulägesanalys ger följande: 

  • Vi har brist på både arbetskraft och bostäder.
  • Vi behöver stärka regionens både dragningskraft och hållkraft.
  • Vi måste bli bättre på att kommunicera ut vårt område gemensamt för att bli attraktiva i en allt större konkurrens i Finland för att attrahera arbetskraft.
  • Vi måste stärka närvaron av utbildning i regionen - det betyder andra stadiet, tredje stadiet och en flexibel kompetensutveckling. 

Följ oss på Kristinestads näringslivscentrals kanaler: 

LinkedIn


Och på Dynamos Närpes kanaler: 

LinkedIn

 KONTAKT: 

Projektchef

Anna Bertills

050 35 42 720

anna.bertills [at] krs.fi

 

Projektassistent

Carina Storhannus

040 83 29 670

carina.storhannus [at] krs.fi