Dynamo Närpes / 18.01.2023

Bli hållbar och tjäna pengar

Del 1 av, Bli hållbar och tjäna pengar – häng med på hållbarhetsresan, ordnades 12.1.2023. Över 20 företag träffades för att lära sig mera om hur hållbarhet kan vara lönsamt och varför företag idag bör arbeta med hållbarhetsfrågor.

Projektchef för Circular Insight & Transition, Fredrik Hanstén, hälsade alla välkomna och inledde dagen med att presentera hur aktuellt innehållet vi kommer att behandla är, med koppling till FN:s Agenda 2030, regeringens klimatpolitik och på EU nivå en av de nya huvudprioriteten. Han berättade också om Österbotten ställer om och dess innehåll. Inspiratör och föreläsare var Peter Höckert från Penica Ab. Peter har jobbat med företag i Finland och Österbotten i 25 år.

Fredrik Hanstén

En av de första sakerna Peter tog upp var betydelsen av kommunikation, att våga prata om det hållbarhetsarbete som man gör och det hållbarhetsarbete som man planerar att göra. Gällande hållbarhetskommunikation är det viktigt att man berättar sådan som man faktiskt har belägg och fakta för, sant och riktigt är viktiga ledord för hållbarhetskommunikation menar Peter. Under dagen diskuterades det också om vikten av att kommunicera hållbarhetsarbetet till sina medarbetare och att få medarbetare att förstå betydelsen av att arbeta med hållbarhetsfrågor.

Peter presenterade en översiktsplan för att skapa aktivitet och vidareutveckling kopplat till hållbarhet och gick genom de olika stegen i planen. När man påbörjar sin hållbarhetsresa är det lätt att man vill göra allt på en gång, men det fungerar inte, utan det gäller att ta en bit i taget när det kommer företagsverksamhet berättade Peter. För att bestämma vad man skall göra gäller det att identifiera nuläget, var man står, vart man vill och vad som är meningen med hållbarhetsarbetet. Sedan kan man bestämma hur man skall göra det. Det är också viktigt att sätta mål och gärna höga mål med sitt hållbarhetsarbete och inte ge upp menade Peter. Hållbarhetsarbete innebär förändring, och förändring kan vara obekvämt, men skall man ha en förändring så behöver man göra saker lite annorlunda mot vad man är van vid. Han uppmanade också deltagarna att börja ställa krav på sina samarbetspartner gällande hållbarhet, för krav brukar generera förändring.

Peter Höckert

Under dagen fanns flera tillfällen för diskussion deltagarna emellan och de diskuterade i större och mindre grupper. Bland annat diskuterade deltagarna kring vilket område som känns möjligt och viktigt att arbeta med, för en ökad hållbarhet i den egna verksamheten. Deltagarna fick fundera kring hur gör de idag, hur långt de är i processen och hur de inspirerar och skapar engagemang för den egna personalen i hållbarhetsarbetet. Det blev många intressanta och givande diskussioner. Några teman som lyftes upp var energibesparingar, världsläget, hållbarhetskommunikation, hur komma i gång med hållbarhetsarbetet och mycket mera.

I slutet av dagen kunde deltagarna konstatera att arbeta med och diskutera hållbarhet i grupp är givande och att man får inspiration och kunskap av varandra.

Bli hållbar och tjäna pengar