Dynamo Närpes / 17.06.2022

Cornelia har beviljats STF, Sustainable Travel Finland, certifikat av Visit Finland

Cornelia har beviljats STF, Sustainable Travel Finland, certifikatet av Visit Finland. Cornelia är det andra företaget i Närpes som beviljats certifikatet, tidigare har också Hotel Red&Green STF certifikatet. STF handlar som namnet antyder om hållbart resande och är ett certifikat som företag verksamma i turismbranschen kan beviljas om de uppfyller vissa krav inom hållbarhet.

Nicole Bonnet som driver Cornelia säger att man inom företaget har arbetat hållbart redan länge men att man i och med certifieringen har hamnat att tänka efter ännu mera kring hållbarheten. Till exempel använder man på Cornelia numera bara ekologiska rengörningsmedel och man har bytt till 100 % förnyelsebar el osv.

Hållbarhetsarbetet innehåller så mycket mer än att bara sortera sopor och använda ekologiska produkter säger Nicole. Det handlar om t.ex. social hållbarhet, jämlikhet och jämnställdhet. Hållbarheten ska genomsyra allt man gör och det är egentligen helt naturliga och vanliga saker, inget som är svårt eller kräver mycket jobb att uppnå. Många företag gör redan detta, man vet bara inte om det säger Nicole som hoppas på att andra företag verksamma inom turismbranschen i Närpes ska inspireras och ta STF certifikatet. Det kräver såklart en del arbete när man ska fylla i ansökan men sist och slutligen gagnar det företaget och kunderna har varit väldigt positiva, konstaterar Nicole.

Vi har tidigare skrivit om Nicole Bonnet och det miljöcertifikat Cornelia tog för att kunna beviljas Sustainable Travel Finland certifikatet. Här kan du läsa mera om det.