Dynamo Närpes / 10.01.2022

Dynamo Närpes 30 år!

Den 10 januari 1992 flyttade VD Håkan Westermark och sekreterare Rosita Langels in i det nybyggda företagarcentret i Närpes (Dynamohuset) och Dynamo Närpes verksamhet inleddes. Sedan dess har regionens näringslivsbolag aktivt jobbat för näringslivets och regionens utveckling.

Dynamo Närpes ger rådgivning åt regionens företag under företagens hela livscykel och vår vision är att vi skall vara näringslivets inspirations- och kunskapskälla samt regionens självklara marknadsförare. Näringslivsbolaget leds idag av VD Stefan Malm och företaget har 6 anställda.

Under de 30 år som bolaget varit verksamt har många nya företag och projekt skapats. Under år 2021 hade Dynamo Närpes 1029 företagskontakter gällande företagsrådgivning och Närpesregionen kännetecknas idag som en av de främsta inom entreprenörskap med en arbetsplatssufficiens på 106 procent.

Dynamo Närpes med personal vill tacka alla företag och samarbetspartners för det goda samarbetet under de första 30 åren och firar endast internt på grund av det rådande coronaläget.