LYKKAN FlowerPowe
Dynamo Närpes / 11.06.2024

Lykkan FlowerPower

Lykkan FlowerPower: En tjänst för naturens mångfald

På mors dag 2024 lanserades en ny tjänst som syftar till att öka den biologiska mångfalden i Finland. Lykkan FlowerPower, ett initiativ från företaget Lykkan, erbjuder företag och privatpersoner möjligheten att sponsra blommande fältkanter. Denna satsning gynnar inte bara pollinerare och andra djurarter, utan förskönar även landskapet. Med Lykkan FlowerPower kan företag och privatpersoner nu aktivt delta i att bevara och förbättra naturens mångfald i Finland.

Tjänsten i korthet

Lykkan FlowerPower gör det möjligt att boka blommande fältkanter via en digital kartplattform. Genom att sponsra dessa fält bidrar företag och privatpersoner till att skapa livsmiljöer för pollinerare som bin och fjärilar. Blommande fält erbjuder flera fördelar, inklusive ökad biologisk mångfald genom att attrahera och stödja bin och andra pollinerare, vilket också ger föda till fåglar. De kan även erbjuda skydd för vilda djur och förskönar landskapet, vilket bidrar till en levande landsbygd.

Fredrik Hansténs roll

Fredrik Hanstén, projektchef för Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner, har varit rådgivare i utvecklingen av Lykkan FlowerPower. Hanstén konstaterar att det har varit mycket intressant att se idén utvecklas tillsammans med Lykkan. ”Här kan man bokstavligen säga att vi sått ett frö i vårt samarbete”. Numera är tiden inne att driva hållbarhetsarbetet med konkreta åtgärder, det är en ren vinst att få omsätta det praktiskt och bidra till biologiska mångfalden.

”Då vi började utveckla FlowerPower-tjänsten var det naturligt för oss att vända oss till Fredrik som bollplank i utformandet av produkten”, säger Lena Korkea-aho från Lykkan. Via FlowerPower vill vi synliggöra jordbrukets ekosystemtjänster och erbjuda möjligheten att sponsra ökad biologisk mångfald. Vi testar detta koncept på våra pilotgårdar redan i sommar 2024 och majoriteten av blomsterfälten finns i Österbotten. Under sommaren samarbetar vi med Östra Finlands universitet som ska undersöka biologisk mångfald vid dessa blomsterremsor – det ska bli spännande att följa upp resultaten! Vi hoppas även kunna ordna möjlighet för allmänheten att besöka en mångfaldsåker i slutet av sommaren berättar Lena.

Fredrik har tidigare samarbetat med Lykkan när han inom projektet Circular Insight & Transition – CIT tillsammans med Lykkan, Hortilab och entreprenören Jussi Knaapi och undersökte hur man kan mäta kolhalten i jordbruksmark.

Så här fungerar tjänsten

Jordbrukare anmäler sina blommande fältkanter till tjänsten, varefter företag och privatpersoner kan välja och sponsra specifika fält via Lykkans hemsida och karttjänst. Köparens logo eller namn markeras på fältet i den digitala karttjänst, och bilder samt uppdateringar om fältet delas under växtsäsongen, vilket köparna kan använda i sin marknadsföring. Efter växtsäsongen får jordbrukarna ersättning för sina insatser.

Läs mera om Lykkan FlowerPower här

 

Lykkan