Dynamo Närpes / 13.02.2024

Ny VD för utvecklingsbolaget Dynamo Närpes!

Styrelsen för Dynamo Närpes har valt kontaktchef Hanna Niemi-Korpi till ny VD för utvecklingsbolaget Dynamo Närpes. Niemi-Korpi är magister i ekonomi och företagsadministration med bred erfarenhet av försäljning och ledarskap inom ett flertal olika branscher, nu senast försäkringsbranschen.

Av de totalt sex sökande till denna nyckelposition i regionen ansåg styrelsen att Niemi-Korpi i högst utsträckning besitter de egenskaper som behövs för ett fortsatt aktivt utvecklingsarbete och att hennes kompetens på ett gott sätt kompletterar det övriga teamets. Dynamo Närpes är Närpes regionens utvecklingsbolag med ambitionen att fortsätta utveckla näringslivet i en av Finland mest livskraftiga regioner. 

Styrelsens ordförande Mikaela Björklund konstaterar att styrelsen gläder sig åt att Dynamo Närpes får en ny VD som kan personifiera bolaget vision om att vara en drivkraft för fortsatt dynamisk utveckling av det lokala näringslivet. Niemi-Korpi borde också få en god start tack vare den goda grund som byggts under nuvarande VD Stefan Malms ledning.

  • Jag ser verkligen fram emot att få börja jobba med näringslivsutveckling i denna region där många intressanta projekt är på gång och planerad den närmaste framtiden, säger Hanna Niemi-Korpi, som tillträder som VD för Dynamo Närpes i början av april.