SOF
Dynamo Närpes / 24.01.2024

Pilotgrupp ger nystart till hållbarhetsarbete och cirkulärt tänkande

SOF

Projektcheferna Hanna Malkamäki, Fredrik Hanstén och Pia Holkkola-Löf. Fotograf VASEK

Pilotgruppen för projektet Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner samlades för första gången den 17 januari. Över 30 företag var på plats vid kick-off-evenemanget för att nätverka och lära känna varandra.

– Det var fantastiskt att få lära känna alla och höra hur olika företag redan har utvecklats i frågor om cirkulärt tänkande och hållbarhet. Trots att företagens storlek varierar och de verkar inom olika branscher, kan vi ändå hitta gemensamma nämnare och lära oss av varandras arbete, kommenterade projektchef Hanna Malkamäki från VASEK.

SOF

Fredrik Hanstén diskuterar med SOF-pilotföretagen. Fotograf VASEK

Diskussionerna flödade under eftermiddagens kaffepaus.  Företagen upptäckte gemensamma intressen och en del diskuterade redan potentiella samarbetsmöjligheter.

– Företagen gör redan mycket, men ofta har hållbarhetsåtgärderna inte identifierats eller poängterats. Under det här pilotåret kommer vi att öka det cirkulära tänkandet och hitta nya partners, underströk projektledare Fredrik Hanstén från Dynamo Närpes och Kristinestads näringslivscentral.

Sätt mål, genomför planerna och följ framstegen

Två betydande industriföretag från Vasa, ABB och VEO, deltog i evenemanget. Båda företagen har redan kommit långt i sitt hållbarhetsarbete och omfattas av EU:s ansvarsrapportering. Det här ställer också krav på företagens underleverantörer som är SME- företag som på grund av sin storlek inte ännu är skyldiga att göra hållbarhetsrapportering.

Hållbarhetsexpert Alexander Nyström berättade om ABB:s hållbarhetsarbete, som går ut på att skapa möjligheter för ett samhälle med låg koldioxidhalt, att använda våra resurser sparsamt och att främja sociala aspekter såsom arbetsmiljö och välbefinnande.

SOF

Alexander Nyström från ABB. Fotograf VASEK

Nyström listade sina riktlinjer för pilotgruppen: – Utveckla en strategi och definiera behoven och förväntningarna, sätt mål och slå fast resurserna. Nästa steg är att agera. Efter det är det viktigt att följa framstegen. Mät och samla statistik, se till att arbetet är transparent och rapporteringen tillräcklig. Glöm inte den ständiga förbättringsprocessen.

Hållbarhet handlar inte bara om miljöfrågor

Också Kim Råholm från VEO betonade, liksom Nyström, vikten av systematiskt arbete och påminde om att ansvarstagande handlar om mer än bara utsläppsfrågor:

– Förkortningen ESG står för environmental, social och governance, vilket innebär att man också måste beakta den sociala påverkan och en god förvaltning. Våra fokusområden på VEO är förutom nya innovationer också personalens engagemang och välbefinnande samt säkerhetsfrågor. Vårt mål är ett år utan arbetsolyckor, eftersom alla arbetsolyckor är onödiga och kan förebyggas.

Sof

Kim Råholm från VEO. Fotograf VASEK

Pilotgruppen fortsätter träffas under hela året

– Efter kick-off-evenemanget fortsätter pilotgruppen redan nästa vecka med en workshop om hur man beräknar koldioxidavtryck. Pilotgruppen kommer att hålla möten under hela 2024, påminner projektledare Pia Holkkola-Löf från Concordia.

  • Under vintern ordnas också ett webbinarium om finansiering av gröna investeringar (tillfället är öppet för alla, anmäl dig här).
  • Under EnergyWeek i mars ordnas evenemanget From Trash to Treasure  där sidoströmmarna från olika produktionsprocesser står i centrum.
  • På våren kommer det också att hållas en workshop om hållbarhetsrapportering och kommunikation i Närpes 10.4.2024.
  • Läs mer om projektet Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner 

SOF