Sustainable Tourism

Sustainable Tourism banner svenska

Projektet Sustainable Tourism ska utveckla besöksnäringen i Österbotten genom att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor inom turismen. Projektet ska se till att de företag och organisationer som är aktiva inom besöksnäringen har den utbildning och de verktyg som krävs för att motsvara den bild som målas upp av vår region, samt uppfylla en miljömedveten besökares förväntningar.

Projektet är speciellt viktigt med avseende till Visit Finlands vision om att vara bland de ledande länderna år 2025 när det gäller hållbar turism. De har i sin tur utvecklat hållbarhetsprogrammet "Sustainable Travel Finland”, STF. För att erhålla denna ”stämpel” måste både regionens destinationsbolag och minst 51 procent av turismaktörerna (som idkar internationell turism) uppnå vissa krav. Ett av kraven är att både destinationsbolaget och aktörerna har någon form av formell miljöcertifiering.

Maria-Filippa Sundlin
Maria-Filippa Sundlin

Turismkoordinator

Turismutveckling

Turistinformation

Sustainable Tourism

+358 45 602 0854