Dynamo Närpes / 04.05.2022

Vi presenterar Mats Sabel

Mats har en lång bakgrund inom restaurangbranschen och hans passion har alltid varit mat. Han har 40 års erfarenhet av branschen, varav 30 år som egenföretagare. Mats har drivit flera olika restauranger. Samtidigt som han drev restaurang arbetade han också tidvis som lektor inom restonomutbildningen. Som 40-åring satte han sig själv på skolbänken och studerade i 3 år till Bachelor of tourism administration och Master of tourism management. Att studera som vuxen var både roligt och lärorikt berättar Mats.

Att Mats sökte jobb som projektledare på Dynamo Närpes är lite av en slump. Mats drev vid den tiden eget företag i vilket han jobbade med skolningar och utbildningar i företagande för arbetslösa. Våren 2019 var efterfrågan av sådana kurser inte så stor och Mats kände att han gärna skulle göra något annat. I samma veva dök en annons upp i hans Facebookflöde, Dynamo Närpes sökte en projektledare för projektet ”Plattform för Matriket Österbotten”.

Från början var målet med projektet att samla livsmedelsförädlande företag från Kust-Österbotten och att de skulle börja samarbeta på ett större plan genom små klustersamarbeten, till exempel bagerikluster, bryggerikluster, kluster för saft och sylt etc. Mats hann ordna några träffar under vilka man konstaterade att flera branscher redan hade sina samarbetsnätverk branschvis. Företagen var mera intresserade av branschnätverk utanför sin egen bransch för synergier, och det var ditåt man var på väg i projektet när coronapandemin kom. Coronapandemin gjorde det omöjligt att ordna branschträffar. Mats berättar att man fick börja tänka om för att hitta nya vägar i projektet. Det tillsattes en strategigrupp som skulle komma fram till vad man kunde göra i projektet, men det framkom inget nytt trots idogt arbete. När Mats kontaktades av Kvarken Destination, som ville ha hjälp med att hitta några gårdsbutiker från Österbotten som de kunde presentera på sin hemsida, kom Mats på att man kunde göra en gårdsbutikkarta över Österbotten. Efter att idén blivit godkänd inleddes arbetet med gårdsbutikkartan. I dag finns närmare 90 butiker med på kartan.

Under sommaren 2021 besökte Mats 71 av de gårdsbutiker som finns med på kartan. Det var en fantastisk sommar berättar han. Mats fick möjligheten att träffa människorna bakom gårdsbutikerna och diskutera med dem. Många gårdsbutiksägare var glada för hans besök och feedbacken var att de uppskattar att någon jobbar för deras sak utan att ta betalt och att någon verkligen är intresserad av deras verksamhet.

Mats jobbar också med projektet Inspirerad Fisk i Storkök som tar slut per den sista maj. Mats berättar att skolor idag inte har resurser att laga all mat från grunden och förväntas ta in en del färdigmat. Därför har Mats inom ramarna för projektet jobbat med att ta fram olika rätter av fisk anpassade för skolkök. Fisken skall helst vara lokalproducerad, lokalfångad och lokalförädlad. Mats berättar att det är lätt att få en råvara och göra en rätt utgående från den. Det svåra är att göra den så att den innehåller så lite allergener som möjligt. För tillfället finns fyra rätter framtagna och i dem har man försökt minimera antalet allergener. De här rätterna är möjliga att producera i stor skala om man bara hittar en produktionslinje som klarar av det. I maj arrangerar Mats en inspirationsdag för kökspersonal med Mikael Björklund. Under träffen får deltagarna smaka på de framtagna rätterna.

En annan passion i Mats liv är körsång och han sjunger i två körer. Vackra dagar är det golf eller motorcykeln som lockar. Under de hektiska åren som restaurangägare sa Mats ofta att sen när han får mera tid så skall han börja golfa. Att han gjorde slag i saken är tack vare frun Helena som i samband med att han lade ner sin dåvarande restaurang överraskade honom med att ha betalat greencard avgiften och sa ”nu har du tid att golfa”. Vid vackert väder tar Mats och hans fru gärna en tur på sina motorcyklar. Mats bor på en gård från slutet av 1600-talet och i mån av tid och lust renoverar han och fixar på hemmet.

Livsmedelsföretagare kan kontakta Mats:

  • Om man vill vara med på Gårdsbutikskartan
  • Om man vill diskutera, fundera eller behöver ett bollplank
  • Mats har ett stort kontaktnät och hjälper gärna företagare att hitta varandra.

Mats Sabel

mats.sabel [at] dynamonarpes.fi

+358 46 922 9059